Chráněné rostliny a živočichové v ČR

Chráněné rostliny a živočichové v ČR

 

Jste milovníkem přírody a horských výletů? O víkendech chodíte s přáteli, rodinou, partnerem po horách, lesích, turistických oblastech a nejde si nevšimnout odhozených odpadků, papírků a lahví, plechovek kolem Vás. Nebo dokonce i střepy. Krvácí Vám z toho srdce, jak lidi, český národ se neumí chovat k přírodě. Která nám dává nádherné skvosty rostlin či volně žijících živočichů.

V České republice CHKO zveřejnila na stránkách informace o tom, jak můžeme chránit naše lesy a požádala veřejnost o pomoc.

Provádí monitorování lesů na základě dobrovolníků, škol, příspěvkových organizací. Kdy sbíráme odpadky, plasty, kovy, upozorňujeme na skládky. Kdy např. odhození plechovky v lese, její rozložení trvá i 15 let, když by ji nějaký dobrák nezvedl.  Během monitorování lesních lokalit se samozřejmě setkáváme i s místy ploch zasaženými kůrovcem. Neboť i toto slouží k čistému a zdravému lesu. Obeznámíme o tom majitele lesa popř. mapujeme tyto poškozené oblasti. Sázíme stromky především na podzim, nejlépe listnáče, velmi husto a blízko u sebe.

Ochranou druhů se zabývá Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. Tyto dokumenty určují zvlášť chráněné druhy rostlin, které jsou ohrožené, vzácné. Zde uvedené druhy jsou chráněné ve všech vývojových stádiích.

Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Mezi ně patří Červený seznam a Černý seznam, Kontryhel rozeklaný nebo Hvězdnice alpská a další. Mezi ohrožené zvířata patří např.  netopýr velký, vlk obecný, sysel obecný nebo luňák hnědý, orel křiklavý a řada dalších nádherných zvířat.

Comments are closed.