Chko Litovelské pomoraví plné lužních lesů

Chko Litovelské pomoraví plné lužních lesů

Pokud jste někde ze střední či severní Moravy nebo východních Čech, rozhodně si udělejte aspoň jeden víkend v ChKO Litovelské Pomoraví. Chráněná oblast v nivě řeky Moravy se rozkládá na ploše 96 Km2 a kópiruje trasu řeky v pruhu širokém 3 – 8 km. Turistické chodníky vás provedou kolem břehů neupravované řeky bez vtších zásahů člověka, po slepých morkých i suchých slepých ramenech, několika umělých průmyslových kanálů a mnoha tůní. Vše se nachazí v hustých lužních lesích.

meandry řeky Moravy

Začněte v Litovli

Půvabné městečko Litovel se rozkládá na několika ramenech řeky Moravy. Za návštěvu stojí opodál stojící Svatojánský most, třetí nejstarší most na českém území. Při ústupu německých vojsk byl málem vyhozen do povětří. Dnes je z něj technická památka. Při prohlídce centra narazíte na mohutné městské hradby. Litovel jako královské město muselo být obehnáno kamenou zdí. Ty se vystavěly v polovině 14. století za vládnutí Jana Lucemburského. 5 metrů vysoká věž o délce 1,3 km je doplněna hlíněným valem, dvě velkými rybníky a vodním příkopem. Na samotném náměstí se pak zaměřte na dvě budovy. Záložna a budova Městkého klubu. Secesní styl opavených budov je zcela zřejmý. Zajděte si také půjčit lodičku a proplujte všechny městké ramena a kanály.

Trochu turistiky kolem řeky

Z Litovle můžete rovnou navázat pěší výlet po červené značce směr Mohelnice. Ta kopíruje trasu řeky Moravy. Ze začátku rovný směr se po vstupu do lužního lesa změní na typické zákruty a meandry. Můžete odskočit ze značky, se podívat na Nové Zámky. Kdysi barokní zámek místní šlechty dnes slouží jako ústav pro mentálně postižené. Přes dálnici můžete přejít po dvou turistických cestách a dojdete až k divokým vápencovým Mladečským jeskyním. Zdejší okruh po červené a modré značce vás provede celou krasovou oblastí. Čertův most, jeskyně Podkova, studánky a krásný les. Za samotným krasem se ale musíte vydat pod zem do s průvodcem přístupné Mladečské jeskyně. Otevřeno mají šest dní v týdnu. Jedná se o rozsáhlý systém chodem a komínů. Některé propasti jdou až pod hladinu podzemní vody. Uvidíte také rekonstrukci osídlení člověkem kromaňonským před 31tis. lety.

Divočina na jihu CHKO

bobři na řece vytrvale kací stromy

Ta pravá divočina lužních lesů se nachází jihovýchodně od Litovle směr Olomouc. Počet turistických tras je omezen na jednu hlavní červenou, a jednu cyklostezku. Lesy jsou však protkané sítí lesních cest, po kterých se můžete volně pohybovat. Pozor na několik kanálu, vtékajících do Moravy. Většinou tvoří slepý směr a budete se muset vrátit k nejbližšímu mostu nebo přeplavat hlubokou Moravu. Množství meandrů a zákrut neupraveného koryta doplňují stromy v řece. Vývoj koryta je zde díky říčnímu dřevu zcela přirozený. Tomu napomáhá i bobr, jehož požerky (ohlodané pařezy) jistě uvidíte na mnoha místech.

Comments are closed.